Vårdnad

Advokatbyrå som specialiserat sig på vårdnadsfrågor

Om oss

Vi är en modern advokatbyrå som erbjuder spetskompetens inom specialiteterna brottmål och vårdnadstvister. Hos oss finns breda juridiska kunskaper och stor erfarenhet och tar även uppdrag inom socialrätt, asylrätt, familjerätt och tvistemål med mera. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Kunskap, engagemang och kvalitet är ledorden för vår advokatbyrå. Vi lägger stor vikt vid att varje enskild klient får vårt fulla engagemang. På så sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för att ta tillvara klientens rättigheter och intressen före, under och efter en rättsprocess.

Vi specialiserar oss på familjerätt, asylrätt, straffrätt och flera andra rättsområden. Våra advokater och jurister har många års yrkeserfarenhet inom sina respektive rättsområden.

Företräder privatpersoner och mindre företag

Vi åtar oss såväl små som stora uppdrag och verkar som offentliga försvarare, offentliga ombud, målsägandebiträden och som särskilda företrädare för barn. Vi företräder i första hand privatpersoner och mindre företag.

Hos oss kan du alltid få rådgivning på telefon där vi förutsättningslöst ger dig information om hur vi kan bistå dig i just ditt ärende. Vi har även jourverksamhet där kunder kan nå oss fram till klockan 22 alla dagar utom nyårsafton.

Kompetens, trygghet och kvalitet!