Vårdnad

Experter på vårdnadsfrågor | 08-650 60 60

Om oss

Kunskap, engagemang och kvalitet är ledorden för My Defence Juristbyrå. Vi lägger stor vikt vid att varje enskild klient får vårt fulla engagemang. På så sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för att ta tillvara klientens rättigheter och intressen före, under och efter en rättsprocess.

My Defence Juristbyrå drivs av grundaren Samir Bakara, utbildad på Uppsala universitet som är specialiserat sig på straffrätt och medicinsk rätt.

Vi specialiserar oss på familjerätt, asylrätt, straffrätt och flera andra rättsområden. Våra jurister har många års yrkeserfarenhet inom sina respektive rättsområden.

Företräder privatpersoner och mindre företag

Vi åtar oss såväl små som stora uppdrag och verkar som offentliga försvarare, offentliga ombud, målsägandebiträden och som särskilda företrädare för barn. Vi företräder i första hand privatpersoner och mindre företag.

Hos oss kan du alltid få rådgivning på telefon där vi förutsättningslöst ger dig information om hur vi kan bistå dig i just ditt ärende. Vi har även jourverksamhet där kunder kan nå oss fram till klockan 22 alla dagar utom nyårsafton.

Kompetens, trygghet och kvalitet!