Vårdnad

Advokatbyrå som specialiserat sig på vårdnadsfrågor

Övriga tjänster

ADVOKATBYRÅ MED BRED KOMPETENS

Vi erbjuder ett brett utbud av juridiska tjänster. Till oss kan du vända dig i alla livets skeden och i juridiska frågor som rör såväl privatliv som affärer.

Brottmål

Vid brottmål är vi verksamma som offentliga försvarare, målsägandebiträden och även som särskilda företrädare för barn. Oavsett om du misstänks eller har utsatts för ett brott har du rätt till ett bra försvar och juridisk vägledning.

Familjerätt

Familjerätt är ett brett juridiskt område som rör allt från testamenten och gåvobrev till äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnad och förstås frågor som rör barn och vårdnad.

Migrationsrätt

Vid ärenden som rör asylansökan, ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap i Sverige agerar vi som offentliga biträden. I de flesta fall utses ett offentligt biträde av Migrationsverket och du har rätt att lägga fram ett önskemål om du önskar att en specifik advokat eller jurist företräder dig.

Vi hjälper dig gärna om du har frågor som rör anhöriginvandring, om du har fått avslag på en ansökan eller befarar att du kommer avvisas eller utvisas från Sverige.

Socialrätt

Vi erbjuder även juridiskt biträde i tvångsmål och uppdrag som offentligt biträde i förvaltningsdomstolen. Vi tar mål om LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare), LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lag om rättspsykiatrisk vård).

Särskild företrädare för barn

Våra advokater och jurister tar även uppdrag som särskild företrädare för barn. Det innebär att vi tar uppdrag som juridiskt biträde för barn i fall det finns anledning att tro att barnet utsatts för brott av en närstående eller vårdnadshavare.

 

Vi erbjuder hjälp inom en rad olika verksamhetsområden!