Vårdnad

Advokatbyrå som specialiserat sig på vårdnadsfrågor

Vårdnad

BARNENS BÄSTA I FOKUS I VÅRDNADSTVISTER

Enligt svensk lagstiftning är gemensam vårdnad det juridiska förhållande som är mest eftersträvansvärt. Man utgår ifrån att ett barn behöver båda sina föräldrar och att båda föräldrarna skall ha rätt att avgöra vad som är bäst för ett barn.

Praktiken visar dock att det kan vara svårt för föräldrar som har separerat att komma överens om hur vårdnad, uppfostran och umgänge med de gemensamma barnen skall hanteras.

Ensam vårdnad

Den svenska normen är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn så långt det finns en realistisk och praktisk möjlighet till det. Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Undantaget är om det inte finns särskilda skäl som talar mot att båda föräldrarna ha vårdnad om barnen.

En person som ansöker om ensam vårdnad om sina barn måste tänka på att det handlar om att man blir ansvarig för barnet. Detta gäller då både barnets juridiska och personliga förhållanden. En ensam vårdnadshavare får rätt att besluta om många viktiga frågor som rör barnet, bland annat skolgång, sjukvård och ansökan om pass.

Umgängesrätt en egen fråga

Däremot har föräldern som fått ensam vårdnad inte rätt att bestämma hur ofta den andra föräldern får umgänge med barnen.  Kan föräldrarna inte komma överens om umgänget med barnen så regleras det i rätten.

Att en förälder förlorar hela umgängesrätten är mycket ovanligt och sker endast i extremfall. Detta är i fall då föräldrarna inte ens klarar av att umgås när socialtjänsten är närvarande.

Hur fungerar det när föräldrarna inte är gifta? I detta läge får modern automatiskt vårdnaden, om inte föräldrarna har anmält att man önskar gemensam vårdnad. I vissa fall kan det vara nödvändigt med faderskapstest för att fastslå föräldraskapet.

Det är viktigt att inte glöm att barnen har rätt att säga sitt om ensam vårdnad – och särskilt när det handlar om umgänget med föräldrarna. Rätten tar stor hänsyn till barnens ålder och mognadsgrad när man utreder hur umgänget ska utformas efter en vårdnadstvist.

 

Ta kontakt med oss för att boka in ett första möte!